SZKOŁY IM. 72 PUŁKU PIECHOTY W RADOMIU
ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Link do strony szkoły

Logowanie do Office365

VULCAN  dziennik

Instrukcja dla uczniów

Nasze pracownie

Zdalne nauczanie

Moduł zdalnego nauczania

Prośby o reset hasła proszę przesyłać do administratora przez dziennik, e-mail lub FB.